ARK Bokhandel AS
Grensen 17
Postboks 6693
St. Olavs plass
0129 Oslo

Telefon:
+47 22 99 07 50

Telefaks:
+47 22 99 07 51

ARK Bokhandel AS

ARK Bokhandel er heleid av Gyldendal ASA.

ARK er en landsdekkende bokhandelkjede. Selskapet har sitt hovedkontor i Oslo, 142 butikker i alle landets fylker og Norges største nettbokhandel www.ark.no

Administrerende direktør er Linda Frid Andresen.

www.ark.no