Bestselgerforlaget AS
PB 4388 Nydalen
0402 Oslo

Besøksadresse:
Gullhaug torg 1
0484 Oslo

Telefon:
+47 40 10 80 88

Bestselgerforlaget AS

Bestselgerforlaget eies av Gyldendal og Aschehoug i fellesskap.

Bestselgerforlaget AS skal være en salgskanal for bøker mot massemarkedet via Bladcentralen. Forlaget holder til i Nydalen.

Daglig leder er Sture Krey Skjæret.

Internett:
www.bestselgerforlaget.no