Boklink AS
Postboks 4559 Nydalen
0404 Oslo

Besøksadresse:
Gullhaug torg 1
0484 Oslo

Telefon:
+47 22 02 20 02

Boklink AS

Boklink eies av Gyldendal med 48,5 prosent, Aschehoug med 45,5, Oktober Forlag med 3,0 (tilsammen 48,5 prosent) og Pax Forlag med 3,0 prosent.

Boklink leverer IT tjenester til sine eiere.

Daglig leder er Bjørn Vidar Caspersen.