Forlagssentralen ANS
Snipetjernveien 12
1405 Langhus
Postboks 20
1402 Ski

Telefon:
+47 64 91 94 00

Telefaks:
+47 64 91 94 01

Forlagssentralen ANS

Forlagssentralen eies av Gyldendal og Aschehoug i fellesskap. Forlagssentralen er Norges største bokdistributør og leverer logistikk- og rapporteringstjenester til bokbransjen. Forlagssentralen har en strategisk viktig funksjon, både som distributør av bøker fra forlag til forhandlere og sluttkunder, og som forvalter av ordrefunksjon og kontantstrøm mellom forlag og forhandlere.

Administrerende direktør er Einar Einarsson.

Internett:
www.forlagssentralen.no