Gyldendal Norsk
Forlag AS
Sehestedsgate 4
0164 Oslo
Postboks 6860
St. Olavs plass
0130 Oslo

Telefon:
+47 22 03 41 00

Telefaks:
+47 22 03 41 05

Gyldendal Norsk Forlag AS

Forlagshuset Gyldendal Norsk Forlag er heleid av Gyldendal ASA og består av følgende forlag:

- Gyldendal Akademisk
- Gyldendal Litteratur
- Gyldendal Rettsdata
- Gyldendal Undervisning
- Tiden
- Kolon

Administrerende direktør er Arne Magnus.

Internett:
www.gyldendal.no