Kunnskapsforlaget ANS
Gullhaug Torg 1
Postboks 4432
Nydalen
0403 Oslo

Telefon:
+47 22 02 22 00

Telefaks:
+47 22 02 22 99

Kunnskapsforlaget ANS

Kunnskapsforlaget, som eies av Gyldendal og Aschehoug i fellesskap, utgir hovedsakelig leksika og andre oppslagsverk i bokform og digital form.

Forlagssjef er Thomas Nygaard.

Internett:
www.kunnskapsforlaget.no