Lydokforlaget AS
Postboks 34
0410 Oslo

Besøksadresse:
Gullhaug torg 1
0484 Oslo

Telefon:
+47 22 99 51 60

Telefaks:
+47 22 99 51 61

Lydbokforlaget AS

Lydbokforlaget eies av Gyldendal og Aschehoug i fellesskap.

Selskapet er Norges største utgiver av lydbøker.

Daglig leder er Ann-Kristin Vasseljen.

Internett:
www.lydbokforlaget.no