Aksjonærliste

Her kan du hente siste aksjonærliste for Gyldendal ASA.

Aksjonærer 15 05 2018Aksjonærer 15 05 2018

 

Link til Gyldendal ASA på Oslo Børs finnes her