Aksjonærliste

Her kan du hente siste aksjonærliste for Gyldendal ASA.

Aksjonærer 24.08.2017Aksjonærer 24.08.2017

 

Link til Gyldendal ASA på Oslo Børs finnes her