Investorkontakt Gyldendal ASA

Kontaktinformasjon:

Silje Therese Gabrielsen

Mobil: +47 470 10 814