Investorkontakt Gyldendal ASA

Kontaktinformasjon:

Erik Myhre

erik.myhre@gyldendal.no

Mobil: +47 95242098