Ansatte i Gyldendal ASA

Konsernsjef Tørres Thuv
Konserndirektør/CFO Silje Therese Gabrielsen
Konserndirektør med ansvar for forretningsutvikling Erik Myhre
Innovasjonsdirektør Alexander Henriksen
Administrasjonssjef Gry Gulbrandsen
Konserncontroller Jørgen Lien
Konsernregnskapsjef Cathrine Kjensli Høvik