Ansatte i Gyldendal ASA

 Konsernsjef John Tørres Thuv
 Konserndirektør Arne Henrik Frogh
 Konserndirektør
 Konserndirektør Erik Myhre
 Konserncontroller Kjetil Drægebø
 Administrasjonssjef Gry Gulbrandsen