Ansatte i Gyldendal ASA

Konsernsjef John Tørres Thuv
Konserndirektør/CFO Silje Therese Gabrielsen
Konserndirektør Arne Henrik Frogh
Konserndirektør Erik Myhre
Innovasjonsdirektør Alexander Henriksen
Administrasjonssjef Gry Gulbrandsen
Konserncontroller Fredrik Larsson
Konsernregnskapsjef Cathrine Kjensli Høvik