Gyldendals historie

Gyldendal ASAs historie begynner 1. januar 1925 med etableringen av Gyldendal Norsk Forlag AS.

Det nyetablerte forlaget var basert på kjøpet av det norske kontoret til det danske forlagshuset Gyldendalske Boghandel. Med dette fulgte forlagsrettighetene til de norske dikterne som under "det moderne gjennombruddet" i nordisk litteratur på 1870- og 1880-tallet ble utgitt på det danske Gyldendal. Blant dem ruvet "de fire store" – Bjørnstjerne Bjørnson, Henrik Ibsen, Alexander Kielland og Jonas Lie. Dessuten forfattere som Amalie Skram, Sigbjørn Obstfelder og Ivar Aasen.

Gyldendalske Boghandel i København er Nordens eldste forlagshus, etablert i 1770, og er i dag Danmarks ledende forlagshus.

I arbeidet med å reise aksjekapital til det som i offentligheten i 1924 ble omtalt som "hjemkjøpet", spilte forfatterne Knut Hamsun og Johan Bojer avgjørende roller. Nobelprisvinneren Knut Hamsun ble det norske Gyldendals første hovedaksjonær.

I tiårene som fulgte, ble virksomheten sterkt utvidet til å omfatte alle deler av bokforleggeriet, samt utgivelse av blader og bokbinderi. Disse to siste virksomhetene ble senere solgt og avviklet. Gyldendals virksomhet ble konsentrert om bokbransjen med nye satsinger innen bokklubb fra 1961, logistikk og distribusjon fra 1964 – og fra 1999 bokhandel.

Fra 1. januar 2000 ble selskapet omdannet til et bokkonsern under navnet Gyldendal ASA. Fra samme dato ble forlagsvirksomheten skilt ut i et nytt, heleid datterselskap i konsernet Gyldendal. Forlagsvirksomheten fører det historiske navnet Gyldendal Norsk Forlag videre.

Gyldendal har siden 1925 vært ledet av disse personene:

  1925–1970: Harald Grieg
  1970–1980: Brikt Jensen
  1980–1990: Andreas Skartveit
  1990–1995: Nils Kåre Jacobsen
  1995–2016 Geir Mork
  2016 - Tørres Thuv

Grunnlaget for Gyldendals virksomhet i bokbransjen er nedfelt i dokumentet Børs og katedral.