Om Gyldendal

Gyldendal ASA er morselskapet i konsernet Gyldendal. Her legges Gyldendals helhetlige strategi. Konsernets ledelse forvalter også selskapets eiendommer og finansplasseringer.

 

Konsernet arbeider med egne forretningsområder i alle bokbransjens delbransjer; fra idéutvikling og fram til boken når leserne.

Forretningsområdene er organisert i egne selskaper. Selskapene er enten heleide, felles kontrollerte eller tilknyttede.

Gyldendal driver virksomhet på fem hovedområder:

- Forlagsvirksomhet - Gyldendal Norsk Forlag AS (100 %)
- Bokhandel - ARK Bokhandel AS (100 %)
- Publikasjon av ordbøker og leksika - Kunnskapsforlaget ANS (100 %)
- Distribusjon og logistikk - Forlagssentralen ANS (50 %)
- Bokklubber - De norske Bokklubbene AS (48,5 %)

Gyldendals hovedmål er å skape og formidle kulturelle verdier.

Gyldendals langsiktige utvikling av verdier skal måles gjennom det som skapes for leserne, kundene, forfatterne, medarbeiderne, eierne og offentligheten. Dette er nedfelt i Gyldendals verdidokument Børs og katedral.