Styre, ledelse og aksjonærer

Styret i Gyldendal ASA har følgende sammensetning:

- Trine Must - styrets leder
- Klaus Anders Karlson (ansattes representant)
- Ingar Sletten Kolloen
- Arild Nysæther
- Marit Naumann (ansattes represenant)
- Stig Eide Sivertsen
- Trude Venset Sleire
- Siri Teigum

Konsernsjef John Tørres Thuv

Ansvarlig for investorkontakt:
Konserndirektør for økonomi og finans Silje Therese Gabrielsen

Antall aksjonærer: 552 per 31. desember 2016


 

STYRET


 

Trine Must (1971)

Styreleder i Gyldendal ASA siden 2015.

Frilanser kvalitative markedsundersøkelser ved Amarillo Research & Consultancy AB.

Hun har vært medlem av styret i Gyldendal ASA siden 2010 og i Gyldendals datterselskap ARK Bokhandel fra 1999 til 2010.

Trine Must er cand.polit. fra Universitetet i Oslo med hovedfag medievitenskap. Hun har erfaring fra medieforskning, forlag og kvalitative markedsundersøkelser.

 

 


 

Ingar Sletten Kolloen (1951)

Styremedlem i Gyldendal ASA siden 2011.

Forfatter. Div. kurs i tillegg til ex.art.

Journalist i Aftenposten og andre aviser. Redaktør i Gudbrandsdølen Dagningen. Forlagsredaktør i De norske Bokklubbene AS. Leder for planleggingen av kulturdelen under Lillehammer-OL. Professor II Høgskolen i Lillehammer.


 

Klaus A Karlson (1968)

Styremedlem i Gyldendal ASA siden 2017

Redaktør i Gyldendal Undervisning siden 2005.

Hovedtillitsvalgt HK-Klubben i Gyldendal Norsk Forlag (2016-), Styremedlem Gyldendal Norsk Forlag (2016-), Lektor i realfag, Ulsrud videregående skole (1997-2005).

Hovedfag i fysikk (UIO)

 


 

Arild Nysæther (1971)

Styremedlem i Gyldendal ASA siden 2013.

Siviløkonom og MBA (NHH).

Adm. dir. Erik Must AS. Medlem av Revisjonsutvalget i Gyldendal ASA.

Konsulent Arkwright 1995-1997, Porteføljeforvalter og Finansanalytiker i Fondsfinans 1998-2012. Adm. dir. Erik Must AS fra 2012. 


 

Marit Näumann (1963)

Styremedlem i Gyldendal ASA siden 2017

SAP systemansvarlig ARK Bokhandel

Ansatt i Gyldendal (ARK Bokhandel AS) 


 

Stig Eide Sivertsen (1959)

Styremedlem i Gyldendal ASA siden 2007.

Ba (Hons) Econ, M.Sc., Durham University.

Selvstendig næringsdrivende. Leder av Revisjonsutvalget i Gyldendal ASA. 

Konsernsjef Opplysningen AS, EVP Telenor ASA & CEO Telenor Broadcast AS, co-gründer og adm. dir. Nettavisen AS, CFO Petroleum Geo-Services ASA, CFO Schibsted ASA, Adm. dir. Jøtun Fonds AS. 


 

Trude Venset Sleire (1973)

Styremedlem i Gyldendal ASA siden 2015.

Siviløkonom (NHH).

Senior Director Market Development i Circle K Norge.

Markeds- og kjededirektør i Circle K (tidligere Statoil Fuel & Retail Norge) siden 2010 og leder for Strategy & business development i Statoil, Energy&Retail Europe 2007 – 2010. Telenor Broadcast Holding 2005 – 2007 og McKinsey & Company 1998 – 2005. 


 

Siri Teigum (1961)

Styremedlem i Gyldendal ASA siden 2007.

Cand. jur. (UiO), og studier i EU-rett fra Collège d’Europe.

Partner i Advokatfirmaet Thommessen. Medlem av Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) og er nestleder i Sporveien Oslo AS. Deltager i NHOs referansegruppe for arbeid med konkurranserett.

Advokat i Thommessen siden 1992, og partner siden 1996. Medarbeider i EFTA-sekretariatet i perioden 1989 og 1991. Tidligere ansatt som førstekonsulent i Justisdepartementets lovavdeling.


 

KONSERNLEDELSE


 

John Tørres Thuv (1970)

Konsernsjef.

Styreleder i Gyldendal Norsk Forlag AS og ARK Bokhandel AS. Styremedlem i De norske Bokklubbene AS og Forlagssentralen ANS.

Konsernsjef fra 2016. Kjede- og driftsdirektør i ARK Bokhandel AS fra 2001 og adm. dir. fra 2008. 

Bedriftsøkonom (BI)


 

Gry Gulbrandsen (1975)

Administrasjonssjef

HR-ansvarlig ARK Bokhandel 2011-2015, Personalsjef (vikarierende) ARK Bokhandel 2009-2011, Team manager SAS 2005-2009, Air Steward SAS 2000-2005. 

BI: Personalledelse, Grunnleggende bedriftsøkonomi, Rekruttering - Intervjuteknikk og Nyansattes læringsprosesser.

UIB: Arbeids- og Organisasjonspsykologi, Praktisk Arbeidsrett, Praktisk Kompetanse, Arbeidsliv-Historie og Samfunn1&2.

UIO: Statsvitenskap.


 

Arne Henrik Frogh (1964)

Konserndirektør.

Styremedlem i Gyldendal Norsk Forlag AS, ARK Bokhandel AS, De norske Bokklubbene AS, Lydbokforlaget AS og Bokbasen AS. Styreleder i Bestselgerforlaget AS, Boklink AS og Forlagssentralen ANS.

Direktør i Universitetsforlaget AS 1998-2000 og adm. dir. ARK Bokhandel AS 2000-2007.

Cand.polit. - statsvitenskap (UiO) og diplomøkonom (BI).


 

Silje Therese Gabrielsen (1984)

Konserndirektør økonomi og finans

Investorkontakt i Gyldendal ASA.

Finansdirektør i Nevion AS fra 2015 til 2017 og Finansdirektør i Ventelo AS fra 2013 til 2015.

Master i Økonomistyring (siviløkonom) fra Handelshøgskolen i Bodø og MBA i Strategisk ledelse fra Norges Handelshøskole. 


 

Alexander Henriksen (1973)

Innovasjonsdirektør

Diverse roller i Gyldendal Undervisning (2006 - 2012), Digitall Forlagssjef Gyldendal Undervisning (2012-2017).

Utdanning: Storfag musikkvitenskap (UIO), Journalistutdanningen (HiO) og Flermedial ledelse (BI).


 

Linda Frid Andresen (1974)

Administrerende direktør ARK Bokhandel AS

Salgs- og markedsdirektør i Hadeland Glassverk 2002 til 2009. Administrerende direktør i Fargerike-kjeden fra 2009 til og med april 2016.

Bachelor ved University of Strathclyde Business School i Glasgow.

 

 


 

Arne Magnus (1959)

Administrerende direktør i Gyldendal Norsk Forlag AS.

Nestleder i styre for Kopinor og  styremedlem i Kopinor Pensum.

Forlagssjef i Universitetsforlaget AS fra 2001 til 2005, direktør for Aschehoug Utdanning 2005 til 2014.

Cand. polit. (UiO)


 

Erik Myhre (1974)

Konserndirektør og konstituert Konserndirektør med ansvar for økonomi, regnskap og finans.

Narvesen 1998-2000, Telenor 2000-2005, ICA 2005-2008, frittstående konsulent 2008-2015.

Fireårig utdannelse innen offentlig administrasjon og økonomi fra Høgskolen i Agder (HiA) og University of Sussex.