Styre, ledelse og aksjonærer

Styret i Gyldendal ASA har følgende sammensetning:

- Trine Must - styrets leder
- Klaus Anders Karlson (ansattes representant)
- Ingar Sletten Kolloen
- Arild Nysæther
- Marit Naumann (ansattes represenant)
- Stig Eide Sivertsen
- Trude Venset Sleire
- Siri Teigum

- Eilert Giertsen Hanoa

Konsernsjef  Tørres Thuv

Ansvarlig for investorkontakt:
Konserndirektør for økonomi og finans Silje Therese Gabrielsen

Antall aksjonærer: 552 per 31. desember 2016


 

STYRET


 

Trine Must (1971)

Styreleder i Gyldendal ASA siden 2015.

Frilanser kvalitative markedsundersøkelser ved Amarillo Research & Consultancy AB.

Hun har vært medlem av styret i Gyldendal ASA siden 2010 og i Gyldendals datterselskap ARK Bokhandel fra 1999 til 2010.

Trine Must er cand.polit. fra Universitetet i Oslo med hovedfag medievitenskap. Hun har erfaring fra medieforskning, forlag og kvalitative markedsundersøkelser.

 

 


 

Ingar Sletten Kolloen (1951)

Styremedlem i Gyldendal ASA siden 2011.

Forfatter. Div. kurs i tillegg til ex.art.

Journalist i Aftenposten og andre aviser. Redaktør i Gudbrandsdølen Dagningen. Forlagsredaktør i De norske Bokklubbene AS. Leder for planleggingen av kulturdelen under Lillehammer-OL. Professor II Høgskolen i Lillehammer.


 

Eilert Giertsen Hanoa (1970)

Styremedlem Gyldendal ASA

Director Business Development at Visma, Chairman of Kahoot!, Founder of Mamut ASA

Utdanning: BI 1990-95


 

Arild Nysæther (1971)

Styremedlem i Gyldendal ASA siden 2013.

Siviløkonom og MBA (NHH).

Adm. dir. Erik Must AS. Medlem av Revisjonsutvalget i Gyldendal ASA.

Konsulent Arkwright 1995-1997, Porteføljeforvalter og Finansanalytiker i Fondsfinans 1998-2012. Adm. dir. Erik Must AS fra 2012. 


 

Stig Eide Sivertsen (1959)

Styremedlem i Gyldendal ASA siden 2007.

Ba (Hons) Econ, M.Sc., Durham University.

Selvstendig næringsdrivende. Leder av Revisjonsutvalget i Gyldendal ASA. 

Konsernsjef Opplysningen AS, EVP Telenor ASA & CEO Telenor Broadcast AS, co-gründer og adm. dir. Nettavisen AS, CFO Petroleum Geo-Services ASA, CFO Schibsted ASA, Adm. dir. Jøtun Fonds AS. 


 

Klaus A Karlson (1968)

Styremedlem i Gyldendal ASA siden 2017

Redaktør i Gyldendal Undervisning siden 2005.

Hovedtillitsvalgt HK-Klubben i Gyldendal Norsk Forlag (2016-), Styremedlem Gyldendal Norsk Forlag (2016-), Lektor i realfag, Ulsrud videregående skole (1997-2005).

Hovedfag i fysikk (UIO)

 


 

Marit Näumann (1963)

Styremedlem i Gyldendal ASA siden 2017

SAP systemansvarlig ARK Bokhandel

Ansatt i Gyldendal (ARK Bokhandel AS) og medlem av Revisjonsutvalget i Gyldendal ASA.


 

Trude Venset Sleire (1973)

Styremedlem i Gyldendal ASA siden 2015.

Siviløkonom (NHH).

Konsulent Russell Reynolds Associates.

Markeds- og kjededirektør(Senior Director Market Development) i Circle K (tidligere Statoil Fuel & Retail Norge) 2010-2017 og leder for Strategy & business development i Statoil, Energy&Retail Europe 2007 – 2010. Telenor Broadcast Holding 2005 – 2007 og McKinsey & Company 1998 – 2005. 


 

Siri Teigum (1961)

Styremedlem i Gyldendal ASA siden 2007.

Cand. jur. (UiO), og studier i EU-rett fra Collège d’Europe.

Partner i Advokatfirmaet Thommessen hvor hun leder firmaets arbeid med EU/EØS- og konkurranserett. Siri er styreleder i Folketrygdfondet. Hun er medlem i kompensasjonsutvalget i Gyldendal ASA.

Advokat i Thommessen siden 1992, og partner siden 1996. Medarbeider i EFTA-sekretariatet i perioden 1989 og 1991. Tidligere ansatt som førstekonsulent i Justisdepartementets lovavdeling.


 

KONSERNLEDELSE


 

John Tørres Thuv (1970)

Konsernsjef

Styreleder i Gyldendal Norsk Forlag AS og ARK Bokhandel AS. Styremedlem FS.

Konsernsjef fra 2016. Kjede- og driftsdirektør i ARK Bokhandel AS fra 2001 og adm. dir. fra 2008. 

Bedriftsøkonom (BI)


 

Gry Gulbrandsen (1975)

Administrasjonssjef

HR-ansvarlig ARK Bokhandel 2011-2015, Personalsjef (vikarierende) ARK Bokhandel 2009-2011, Team manager SAS 2005-2009, Air Steward SAS 2000-2005. 

BI: Personalledelse, Grunnleggende bedriftsøkonomi, Rekruttering - Intervjuteknikk og Nyansattes læringsprosesser.

UIB: Arbeids- og Organisasjonspsykologi, Praktisk Arbeidsrett, Praktisk Kompetanse, Arbeidsliv-Historie og Samfunn1&2.

UIO: Statsvitenskap.


 

Silje Therese Gabrielsen (1984)

Konserndirektør med ansvar for økonomi og finans

Investorkontakt i Gyldendal ASA. Styremedlem i ARK, GNF og FS.

Finansdirektør i Nevion AS fra 2015 til 2017 og Finansdirektør i Ventelo AS fra 2013 til 2015.

Master i Økonomistyring (siviløkonom) fra Handelshøgskolen i Bodø og MBA i Strategisk ledelse fra Norges Handelshøskole. 


 

Alexander Henriksen (1973)

Innovasjonsdirektør

Diverse roller i Gyldendal Undervisning (2006 - 2012), Digitall Forlagssjef Gyldendal Undervisning (2012-2017).

Utdanning: Storfag musikkvitenskap (UIO), Journalistutdanningen (HiO) og Flermedial ledelse (BI).


 

Linda Frid Andresen (1974)

Administrerende direktør ARK Bokhandel AS

Salgs- og markedsdirektør i Hadeland Glassverk 2002 til 2009. Administrerende direktør i Fargerike-kjeden fra 2009 til og med april 2016.

Bachelor ved University of Strathclyde Business School i Glasgow.

 

 


 

Arne Magnus (1959)

Administrerende direktør i Gyldendal Norsk Forlag AS.

Styremedlem i De norske Bokklubbene. Nestleder i styre for Kopinor og  styremedlem i Kopinor Pensum.

Forlagssjef i Universitetsforlaget AS fra 2001 til 2005, direktør for Aschehoug Utdanning 2005 til 2014.

Cand. polit. (UiO)


 

Erik Myhre (1974)

Konserndirektør med ansvar for forretningsutvikling.

Styremedlem i Lydbokforlaget og i De norske Bokklubbene.

Narvesen 1998-2000, Telenor 2000-2005, ICA 2005-2008, frittstående konsulent 2008-2015.

Fireårig utdannelse innen offentlig administrasjon og økonomi fra Høgskolen i Agder (HiA) og University of Sussex.