Redegjørelse åpenhetsloven

Gyldendals prinsipper for bærekraftig forretningspraksis omfatter områdene anstendig arbeid, menneskerettigheter, miljø og klima, antikorrupsjon og dyrevelferd og er basert på basert på FN- og ILO-konvensjoner, som angir minimums- og ikke maksimumsstandarder.

Prinsippene er forankret i vår policy for bærekraftig forretningspraksis. Vårt arbeid med å forebygge og avdekke risiko for forhold tilknyttet disse områdene er i tråd med OECDs retnings linjer for ansvarlig næringsliv. Gyldendal har tre heleide selskaper; Gyldendal Norsk Forlag AS, ARK Bokhandel AS og Forlagssentralen AS. Rapporten omfatter alle heleide datterselskap.

 

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger 2023 Gyldendal ASA