Kontakt

Kontakt

Gyldendal ASA (Vis i kart)
Sehestedsgate 4
0164 Oslo
Postboks 6860
St. Olavs plass
0130 Oslo

gyldendalasa@gyldendal.no
Telefon: +47 22 03 41 00

Investorkontakt
Mads Peder Solem
Mobil: +47 907 80 517

Pressekontakt og Åpenhetsloven
Karen Onsager Keiserud
Mobil: +47 92 08 7007

PA for konsernsjef / Administrasjonssjef
Annett Berntsberg Eck
Mobil: +47 98 037 238